Digitala.biblioteka channel.
Veritweet allows to set up channels for Your events, where authorised users can post their messages, opinions and questions.
send
140
owner's posts public's posts
"Par digitālo fiziskajā – bibliotēka kā saskarne "
registered since: May 30, 2014
bio: Jauno attīstības tendenču rezultātā arvien pieaug bibliotēkas loma kā tikšanās un mācību vieta un līdz ar elektronisko materiālu izplatību tā kļūst par reālās un virtuālās telpas saskarsmes vietu. Kā bibliotēkām attaisnot lietotāju gaidas? Kā fiziskajā telpā padarīt redzamus digitālos materiā
website:
Current channel viewers:

Subchannel for:

  1. Goethe.Institut.Riga